Instytut Logistyki i Magazynowania

Zasady znakowania produktów

Drukuj Email

Zasady znakowanie produktów

alt

Zasady nadawanie numerów GTIN

Właściwy sposób nadawania numerów GS1 dla oznaczenia produktów czy lokalizacji stanowi warunek wstępny prawidłowego funkcjonowania systemu GS1 w firmie. Postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami jest obowiązkiem każdego uczestnika systemu GS1 w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na stronie: http://www.gs1pl.org/narzedzia-i-zasoby/zasoby/zasady-nadawania-numerow


alt

Zasady znakowanie towarów o zmiennej ilości

W oznaczeniu tych produktów obok identyfikacji wyrobu, konieczne jest podanie informacji o rzeczywistej masie towaru
lub jego cenie w danym opakowaniu.Towary o zmiennej ilości
to produkty, które są wytwarzane, zamawiane lub sprzedawane
w ilościach zmieniających się w sposób ciągły ilości.


System ten może być stosowany wyłącznie na terenie Polski, a towary, w opakowaniach detalicznych, oznaczone według zasad tego systemu, nie mogą być eksportowane za granicę. W przypadku eksportowania takich produktów należy oznaczać je kodami właściwymi dla kraju, na terenie, którego będą sprzedawane Kody towarów oznaczanych w ten sposób są ważne tylko w kraju, w którym zostały przyznane.

Więcej informacji na stronie Nowe prefiksy na towary o zmiennej ilości


alt Zasady znakowanie kuponów rabatowych

Międzynarodowy system znakowania towarów kodami kreskowymi GS1, obok jednoznacznej w skali świata identyfikacji 
towarów, przedsiębiorstw i usług obejmuje także identyfikację kuponów rabatowych i bonów wartościowych.

Do kodowania kuponów rabatowych i bonów wartościowych organizacja GS1 zarezerwowała prefiks 99. Identyfikacja kuponów jest zorganizowana na poziomie krajowym i dlatego nie jest ona jednoznaczna na całym świecie.

Obowiązujące w danym kraju zasady znakowania kuponów i bonów ustala organizacja krajowa GS1. W Polsce funkcję tę pełni Instytut Logistyki i Magazynowania- GS1 Polska z siedzibą  w Polsce.

icon Zasady oznaczania kodami GS1 kuponów rabatowych, bonów wartościowych i kart rabatowych

Więcej informacji na stronie:  http://www.gs1pl.org/kupony-rabatowe-bony-wartosciowe-i-karty-rabatowe


alt Znakowanie wydawnictw

Wydawnictwa książkowe w systemie GS1 to nie tylko drukowane książki i broszury, a również filmy edukacyjne (w tym na  kasetach wideo i DVD), przezrocza, książki nagrane na kasetach, programy komputerowe, publikacje na nośnikach  elektronicznych, wydawnictwa na CD-ROM, mikrofilmach,w alfabecie Braille`a oraz mapy.

Dla  książek i wydawnictw ciągłych do tworzenia numeru identyfikacyjnego GS1 można wykorzystać numery
z innych standardów - ISBN i ISSN.Ww. numery nadaje w Polsce Biblioteka Narodowa.

 Więcej informacji na stronie: http://www.gs1pl.org/system-gs1/zastosowania-branowe/wydawnictwa


W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami: http://www.gs1pl.org/nasza-oferta/uslugi/doradztwoZmieniony ( Poniedziałek, 19 Marzec 2012 18:01 )
 
/branza-detaliczna/zasady-nadawania-numerow-gs1