Instytut Logistyki i Magazynowania

Organizacja GS1

Drukuj Email


altOrganizacja GS1 od ponad 40 lat zarządza Systemem GS1, który jest zbiorem otwartych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. GS1 obok globalnych standardów oferuje swoim użytkownikom usługi i rozwiązania oparte na najnowszych technologiach informatycznych. Wizją GS1 jest świat, w którym wszystkie obiekty i powiązane z nimi informacje przemieszczają się w efektywny i bezpieczny sposób, na rzecz przedsiębiorstw i poprawy życia ludzi na całym świecie, każdego dnia. Producenci, dystrybutorzy, detaliści, szpitale, firmy transportowe, urzędy celne, dostawcy sprzętu i oprogramowania, krajowe i międzynarodowe urzędy regulacyjne prowadzą bliską współpracę na rzecz tworzenia wspólnych rozwiązań. Siedziby główne GS1 mieszczą się w w Brukseli oraz w Princeton (USA). Ponadto w 111 krajach działają tzw. organizacje krajowe GS1, zarządzające standardami na poziomie kraju.

alt

Miguel A. Lopera

President & Chief Executive Officer, GS1

alt

José Lopez

Executive Vice President Operations, GLOBE and vice-chairman of GS1 Management Board

 


Rada Zarządzająca GS1


Więcej informacji o organizacji GS1: www.gs1.org

 
/gs1-polska/organizacja-gs1