Instytut Logistyki i Magazynowania

ITF-14

Drukuj Email

Kod ITF (Interleaved Two of Five) jest kodem numerycznym o zmiennej długości. Wymaga zawsze parzystej liczby znaków. Wersja ITF-14 stosowana dla oznaczania jednostek handlowych zbiorczych  (hurtowych) zawiera zawsze 14 znaków. Jeżeli liczba znaków do zakodowania jest mniejsza, wtedy uzupełnia się ją zerami na początku symbolu.

  • w kodzie ITF każda cyfra jest przedstawiana jako pięć kresek lub 5 spacji, z których dwie są szerokie, a trzy wąskie (stąd nazwa: dwa z pięciu). Kod ITF nie wymaga tak dużej precyzji wydruku, jak kody EAN/UPC;
  • cyfra kontrolna nie jest wymagana. W przypadku standardowego zastosowania kodu ITF dla oznaczania towarów w opakowaniach zbiorczych wymagana jest cyfra kontrolna na ostatnim miejscu, np. ITF - 14 cyfra ta jest obliczana według stałego algorytmu.

Liczba 3852 przedstawiona w kodzie ITF:

Zmieniony ( Poniedziałek, 12 Październik 2009 09:32 )
 
/itf-14