TSL - Transport Spedycja Logistyka

Wykorzystanie standardów GS1 w transporcie i logistyce to przede wszystkim poprawa efektywności i przejrzystości w łańcuchu dostaw. Dostarczane przez nas rozwiązania komunikacyjne i identyfikacyjne mają zastosowanie na każdym etapie łańcucha dostaw oraz w dowolnym miejscu i czasie.

Jakie są korzyści stosowania standardów GS1 w TSL?

  • SKRÓCENIE czasu przyjęcia towaru do magazynu,
  • REDUKCJA błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu,
  • OSZCZĘDNOŚĆ czasu i OBNIŻENIE kosztów, dzięki eliminowaniu wewnętrznych etykiet wprowadzanych w poszczególnych etapach transportu i magazynowania,
  • Możliwość SZYBKIEGO i ELASTYCZNEGO dostosowania się do nowego odbiorcy bazującego na standardach GS1,
  • ZWIĘKSZENIE przejrzystości przepływu towarów i ładunków - śledzenie przesyłek wzdłuż całego łańcucha dostaw,
  • UJEDNOLICENIE dokumentacji oraz PŁYNNIEJSZA wymiana informacji z kontrahentami, dzięki wykorzystaniu standardowego interfejsu EDI,
  • EFEKTYWNIEJSZE zarządzanie zasobami indywidualnymi i zwrotnymi.

Co oferujemy?

Standardowa Etykieta Logistyczna GS1 w TSL

Identyfikacja jednostek logistycznych jest szczególnie istotna w procesach transportowych, od momentu podjęcia towaru przez przewoźnika, poprzez wszelkie procesy zachodzące w ramach jego organizacji, po dostarczenie do ostatecznego odbiorcy. W wyniku współpracy GS1 z czołowymi firmami z branży TSL powstał dokument „Standard International Logistic Label – STILL”, zawierające dobre praktyki, odnośnie stosowania etykiety logistycznej GS1 w obszarze transportu i magazynowania.

Standardowa etykieta logistyczna GS1 w zastosowaniach transportowych może zawierać dane niezbędne z punktu widzenia realizacji procesu transportu i magazynowania. Składa się ona z 3 sekcji istotnych dla każdego z ogniw łańcucha dostaw. Każda z tych sekcji jest opcjonalna i stosowana według potrzeb:

  1. Sekcja przewoźnika – zawiera takie informacje, jak: numer wysyłki, kod trasy czy dane dotyczące odbiorcy.
  2. Sekcja klienta (odbiorcy) – zawiera informacje oczekiwane przez odbiorcę ładunku, np. numer zamówienia.
  3. Sekcja dostawcy – zawiera informacje o zawartości jednostki logistycznej wraz z obowiązkowym elementem – numerem SSCC.

tsl

 

Układ standardowej etykiety logistycznej z uwzględnieniem sekcji przewoźnika

W praktyce, w trakcie realizacji procesu transportu czy magazynowania zachodzi wiele zdarzeń, które determinują rodzaj i treść informacji związanych z daną jednostką logistyczną. Przykładowo: fizyczną zawartość jednostki zwykle określa się w trakcie pakowania wyrobów gotowych. W tym momencie możliwa jest identyfikacja jednostki logistycznej jako całości, a przez nadawcę tworzone są etykieta z numerem SSCC oraz informacja o zawartości danej jednostki oraz np. data ważności czy partia produkcji. Inne informacje, takie jak np. miejsce przeznaczenia, znane są zazwyczaj dopiero w dalszych etapach łańcucha dostaw i umieszczane na dodatkowej etykiecie (powyżej już istniejącej). W sytuacji, gdy wszystkie te informacje znane są w momencie tworzenia pierwotnej etykiety, mogą być one umieszczone na jednej, wspólnej etykiecie. W wymianie towarowej poszczególne dane są generowane i nanoszone przez dostawcę (producenta), operatora logistycznego (przewoźnika) i odbiorcę (np. sieć handlową).
Docelowy model prawidłowej identyfikacji i komunikacji w łańcuchu dostaw zakłada uzupełnienie etykiety logistycznej GS1 danymi przesyłanymi za pomocą standardowych komunikatów elektronicznych (EDI).

Zapoznaj się z wdrożeniem standardów GS1 w automatycznej identyfikacji danych w procesie przyjęcia do magazynów w  pdf Grupie Raben (303 KB) .

Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) w TSL

Grupa liczących się operatorów logistycznych, producentów i dostawców rozwiązań (np. DHL, Exel Supply Chain, Schenker, FM Logistics, GEODIS, GTF, Grouppe Heppner, Unilever i inne), a także przedstawiciele kilku krajowych organizacji GS1 (m. in. Francja, Niemcy, Holandia) utworzyli GS1 Logistics Forum, w celu wypracowania wspólnego, opartego na standardach GS1 rozwiązania dla branży TSL. GS1 Logistics Forum skupia się na osiągnięciu korzyści biznesowych i eliminowaniu zbędnych kosztów w globalnych łańcuchach dostaw w zarządzaniu transportem i magazynowaniem.
W ramach Forum został opracowany model współpracy biznesowej pomiędzy operatorem logistycznym a jego partnerami, pod nazwa Logistics Interoperability Model (LIM) opisujący wszystkie procesy biznesowe i transakcje między operatorem logistycznym i jego partnerami w łańcuchu dostaw. Model obejmuje konkretne scenariusze biznesowe oraz schematy standardowych komunikatów elektronicznych z wykorzystaniem globalnych identyfikatorów GS1.

W Polsce uzgadnianiem i ujednolicaniem postaci komunikatów EDI stosowanych między dostawcami a odbiorcami, np. sieciami handlowymi, zajmuje się grupa robocza ds. EDI, która powstała z inicjatywy członków ECR Polska (Efficient Consumer Response).
Zapraszamy do zapoznania się z wypracowanymi przez grupę roboczą komunikatami elektronicznymi.

Identyfikatory GS1 dla TSL

Wykorzystując globalne identyfikatory GS1 jako podstawę swoich działań i usług przedsiębiorstwa transportowe mogą standaryzować informacje i zautomatyzować ich odbiór. Standardy GS1 wspierają firmy transportowe w rozwoju i rozszerzaniu oferty swoich usług oraz pozwalają na osiągnięcie istotnych korzyści na skutek głębszej integracji w łańcuchu dostaw oraz zwiększonej niezawodności czynności transportowych i śledzenia dostaw.

Do globalnych identyfikatorów z powodzeniem wykorzystywanych między innymi w branży transportu i logistyki zalicza się:
Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC)
Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN)
Globalny Numer Identyfikacji Przesyłki (GINC)
Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI)
Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobów (GIAI)
Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN)

Poznaj struktury wszystkich identyfikatorów GS1.

Standardy GS1 na Poczcie Polskiej

Poczta Polska wdrożyła system ADC z wykorzystaniem kodów kreskowych. Na wszystkich paczkach i przesyłkach wartościowych dystrybuowanych przez Pocztę Polską widnieje etykietka z jednoznacznym w skali świata identyfikatorem SSCC, prezentowanym w kodzie GS1-128. Zapoznaj się z wdrożeniem standardów GS1 pdf na Poczcie Polskiej (680 KB) .

Masz pytania, wątpliwości?
Skontaktuj się z konsultantem merytorycznym:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Newsletter

Bądź na bieżąco z kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o webinariach, szkoleniach, konferencjach i nowościach z branży.

Nasi partnerzy

Pagero
Logzact S.A.
Comarch S.A
FSEnet
Markant AG
Instytut Logistyki i Magazynowania
WiseBase Sp. z o. o.
Proxilog Sp. z o. o.
HIT - Kody Kreskowe Sp.J.
HADATAP Sp. z o.o.
Brandbank (Poland) Sp. z o.o.
Optidata Sp. z o.o.
JANTAR Sp. z o.o.
IBCS POLAND Sp. z o.o.
EDISON S.A.
Data Consult Sp. z o.o.
Data Interchange Sp. z o.o.

Ta strona używa cookies.