Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja GS1 Polska z siedzibą w Poznaniu przy ul. E. Estkowskigo 6 (dalej: my)
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

  • listownie na adres: ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
  • przez e-mail: biuro@gs1pl.org
  • telefonicznie: +48 61 62 81 590

1. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy posługiwać się  Pani/ Pana danymi osobowymi  podanymi w formularzu zgłoszeniowym w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, dochodzenia roszczeń wobec uczestnika szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO-  realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, oraz tam, gdzie została wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO- na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od postawy prawnej ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z archiwizacją dokumentacji, dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, okres przetwarzania trwa do czasu odwołania zgody. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu  (np.przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; firmom z którymi współpracujemy w działalności obsługi szkoleń, newslettera; strony www; komunikowania się z Tobą; aby nasza usługa była kompletna i na najwyższym poziomie etc. Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f.  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Pamiętaj też, że masz:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Newsletter

Bądź na bieżąco z kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o webinariach, szkoleniach, konferencjach i nowościach z branży.

Klikając "zapisz się" wyrażasz zgodę na otrzymywanie od GS1 Polska informacji marketingowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i  może zostać cofnięte. Klauzula obowiązku informacyjnego

Nasi partnerzy

A2 Customer Care sp. z o.o.
Publicis Commerce
DiCentral Gmbh
Checkpoint Systems (CEE) Sp. z o.o.
Gama System Polska Sp. z o.o.
Zebra Technologies Corporation
Talkin’Things
Sente
SoftwareStudio
Logopak East Sp. z o.o.
Kreski Sp.J. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki
ELECTRONIC DATA TRANSFER (EDT)
Pagero
Comarch S.A
Syndigo
Markant AG
Infinite sp. z o.o.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
HIT - Kody Kreskowe Sp.J.
HADATAP Sp. z o.o.
Brandbank (Poland) Sp. z o.o.
Optidata Sp. z o.o.
JANTAR Sp. z o.o.
IBCS POLAND Sp. z o.o.
EDISON S.A.
DataConsult S.A.
Data Interchange Sp. z o.o.

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych, funkcjonalnych. Dowiedz się więcej tutaj