folder Wytyczne techniczne

Kategorie

Pliki

Dokumenty

Pobierz (pdf, 10.87 MB)

Specyfikacje Ogólne_2017_wersja 17.1_www.pdf

Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacjami Ogólnymi GS1 wersja 17.1

Specyfikacje ogólne GS1 to bazowy dokument zawierający techniczne informacje o konstrukcji systemu GS1 oraz sposobach wykorzystania jego standardów.  Dokument ten stanowi źródło wiedzy zarówno dla  pracowników zajmujących się technicznymi aspektami związanymi z wdrażaniem technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych w firmach (ang. Automatic Identification and Data Capture, AIDC), jak również dla dostawców rozwiązań tworzących aplikacje bazujące na globalnych standardach GS1.

W 2017 roku, Specyfikacje Ogólne GS1 były aktualizowane dwukrotnie – w styczniu oraz lipcu.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych do wersji 17.1 Specyfikacji Ogólnych (aktualizacja w lipcu) należy wymienić:

  • rozszerzenie ciągu danych Identyfikatorów Zastosowania (91 – 99) z 30 do 90 znaków alfanumerycznych,
  • wprowadzenie nowego Identyfikatora Zastosowań (22) – Konsumencki Wariant Produktu (ang. Consumer Product Variant, CPV),
  • rozszerzenie funkcjonalności IZ (8006), tj. Identyfikatora elementów jednostki handlowej oraz możliwości łączenia tego IZ z takimi atrybutami jak: data produkcji, data ważności, numer partii itp.

Specyfikacje Ogólne GS1 podzielono na 8 rozdziałów.

Każdy rozdział został poświęcony szczególnym rozwiązaniom Systemu GS1, w tym m.in. takim jak obliczanie cyfry kontrolnej, zagadnieniom związanym ciągami danych oraz nośnikom danych. Dodatkowo z Specyfikacjach Ogólnych GS1 przedstawiono informacje związane z wykorzystywaniem kodów kreskowych i ich lokalizacji na różnych formach opakowaniowych.

Opis zawartości poszczególnych części dokumentu jest następujący:

Rozdział 1. Podstawy i zasady Systemu GS1: stanowi wprowadzenie do najważniejszych elementów Systemu GS1.

Rozdział 2. Identyfikatory Zastosowania - przeznaczenie: opisuje różne środowiska zastosowania standardów GS1 wraz z definicjami i odnośnikami do kolejnych rozdziałów: Identyfikatory Zastosowań (Rozdział 3), Reguły zastosowań (Rozdział 4), Nośniki danych (Rozdział 5), Lokalizacja kodów (Rozdział 6), Walidacja oraz przetwarzanie ciągu elementów Rozdział 7).

Rozdział 3. Identyfikatory Zastosowania - definicje: opisuje znaczenie, struktury oraz funkcje ciągów elementów GS1 – Identyfikatorów Zastosowania, w celu ich poprawnego wykorzystywania przez użytkowników systemu.

Rozdział 4. Reguły zastosowań i praktyki zarządzania: opisuje zasady wykorzystania standardów GS1 w środowiskach aplikacyjnych z uwzględnieniem różnic branżowych oraz możliwości zastosowania różnych Identyfikatorów Zastosowania.

Rozdział 5. Nośniki danych: W rozdziale tym znajduje się szczegółowy opis nośników danych zatwierdzonych przez GS1. Tabele Specyfikacji symbolik GS1, zaprezentowane w niniejszym rozdziale, prezentują wymagania jakościowe względem symbolik kodów z uwzględnieniem różnych operacyjnych środowisk ich skanowania w łańcuchach dostaw.

Rozdział 6. Wskazówki dotyczące umieszczania symboli kodów kreskowych: stanowi przewodnik po lokalizacjach kodów kreskowych na różnego typach produktów wraz z niezbędnymi informacjami  zakresie standardów związanych z etykietą transportową oraz znacznikami radiowymi.

Rozdział 7. Zasady walidacji w systemach AIDC: dostarcza opis zasad związanych z walidacją oraz przetwarzaniem ciągów elementów bez interwencji człowieka. W rozdziale tym znajdują się również informacje opisujące algorytmy obliczania cyfry kontrolnej oraz okreslania „lat” w danych.

Rozdział 8. Terminologia GS1: słownik pojęć wykorzystywanych w systemie GS1.

Specyfikacje ogólne GS1 to wademekum technicznej wiedzy o naszych standardach. Zapraszamy do zapoznania się z polskojęzyczną wersją dokumentu.

Newsletter

Bądź na bieżąco z kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o webinariach, szkoleniach, konferencjach i nowościach z branży.

Nasi partnerzy

ELECTRONIC DATA TRANSFER (EDT)
Pagero
Comarch S.A
FSEnet
Markant AG
Instytut Logistyki i Magazynowania
WiseBase Sp. z o. o.
HIT - Kody Kreskowe Sp.J.
HADATAP Sp. z o.o.
Brandbank (Poland) Sp. z o.o.
Optidata Sp. z o.o.
JANTAR Sp. z o.o.
IBCS POLAND Sp. z o.o.
EDISON S.A.
Data Consult Sp. z o.o.
Data Interchange Sp. z o.o.

Ta strona używa cookies.