TSL - Transport Spedycja Logistyka - etykieta logistyczna GS1

Wykorzystanie standardów GS1 w transporcie i logistyce to przede wszystkim poprawa efektywności i przejrzystości w łańcuchu dostaw. Dostarczane przez nas rozwiązania komunikacyjne i identyfikacyjne, w tym etykieta logistyczna GS1, mają zastosowanie na każdym etapie łańcucha dostaw oraz w dowolnym miejscu i czasie.

Jakie są korzyści stosowania standardów GS1 w TSL?

 • SKRÓCENIE czasu przyjęcia towaru do magazynu, za sprawą ułatwienia jakim jest oznaczenie produktu,
 • REDUKCJA błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu, poprzez wprowadzenie etykiet logistycznych GS1,
 • OSZCZĘDNOŚĆ czasu i OBNIŻENIE kosztów, dzięki eliminowaniu wewnętrznych etykiet wprowadzanych w poszczególnych etapach transportu i magazynowania,
 • Możliwość SZYBKIEGO i ELASTYCZNEGO dostosowania się do nowego odbiorcy bazującego na standardach GS1, a tym samym bardziej płynna współpraca,
 • ZWIĘKSZENIE przejrzystości przepływu towarów i ładunków - etykiety logistyczne GS1 umożliwiają śledzenie przesyłek wzdłuż całego łańcucha dostaw, a tym samym lepsza wymiana danych pomiędzy dostawcami,
 • UJEDNOLICENIE dokumentacji oraz PŁYNNIEJSZA wymiana danych oraz informacji z kontrahentami, dzięki wykorzystaniu standardowego interfejsu EDI (Elektroniczna Wymiana Danych),
 • EFEKTYWNIEJSZE zarządzanie dokumentami, zasobami indywidualnymi i zwrotnymi.

Co oferujemy?

Standardowa Etykieta Logistyczna GS1 w TSL

Identyfikacja jednostek poprzez etykiety logistyczne jest szczególnie istotna w procesach transportowych, od momentu podjęcia towaru przez przewoźnika, poprzez wszelkie procesy zachodzące w ramach jego organizacji, po dostarczenie do ostatecznego odbiorcy. W wyniku współpracy GS1 z czołowymi firmami z branży TSL powstał dokument „Standard International Logistic Label – STILL”, zawierający dobre praktyki, odnośnie stosowania etykiety logistycznej GS1 w obszarze transportu i magazynowania.

Co zawiera etykieta logistyczna GS1?

Standardowa etykieta logistyczna GS1 w zastosowaniach transportowych może zawierać dane niezbędne z punktu widzenia realizacji procesu transportu i magazynowania. Składa się ona z 3 sekcji istotnych dla każdego z ogniw łańcucha dostaw. Każda z tych sekcji jest opcjonalna i stosowana w handlu według potrzeb:

 • Sekcja przewoźnika – zawiera takie informacje, jak: numer wysyłki, kod trasy czy dane dotyczące odbiorcy.
 • Sekcja klienta (odbiorcy) – zawiera informacje oczekiwane przez odbiorcę ładunku, np. numer zamówienia.
 • Sekcja dostawcy – zawiera informacje o zawartości jednostki logistycznej wraz z obowiązkowym elementem – numerem SSCC.

Wszystkie informacje zawarte na etykiecie logistycznej GS1 ułatwiają jednoznaczny odczyt produktu, co przekłada się na zwiększenie płynności współpracy pomiędzy firmami.

Zobacz układ standardowej etykiety logistycznej z uwzględnieniem sekcji przewoźnika.

Etykieta transportowo-logistyczna GS1 w praktyce

W trakcie realizacji procesu transportu czy magazynowania zachodzi wiele zdarzeń, które determinują rodzaj i treść informacji związanych z daną jednostką logistyczną. Przykładowo: fizyczną zawartość jednostki zwykle określa się w trakcie pakowania wyrobów gotowych. W tym momencie możliwa jest identyfikacja jednostki logistycznej jako całości, a przez nadawcę tworzone są etykieta z numerem SSCC oraz informacja o zawartości danej jednostki oraz np. data ważności czy partia produkcji. Inne informacje istotne dla handlu, takie jak np. miejsce przeznaczenia, znane są zazwyczaj dopiero w dalszych etapach łańcucha dostaw i umieszczane na dodatkowej etykiecie logistycznej(powyżej już istniejącej). W sytuacji, gdy wszystkie te informacje znane są w momencie tworzenia pierwotnej etykiety, mogą być one umieszczone na jednej, wspólnej etykiecie.

Docelowy model prawidłowej identyfikacji i komunikacji w łańcuchu dostaw zakłada uzupełnienie etykiety logistycznej GS1 danymi przesyłanymi za pomocą standardowych komunikatów elektronicznych (EDI, Elektroniczna Wymiana Danych).

Dowiedz się więcej:

pdf Jak etykieta wspiera działalność oparatora logistycznego? (2.52 MB)

Globalny standard, czy własne rozwiązania?

Wdrożenie standardów GS1 w procesie przyjęcia w Grupie Raben.

Scan4Transport - etykieta GS1 z kodem 2D

W 2020 r. organizacja GS1 współpracująca na szeroką skalę z rynkiem TSL uzgodniła nowy standard etykiety GS1 z wykorzystaniem kodu dwuwymiarowego (GS1 QR i GS1 Data Matrix) do zapisywania danych istotnych w procesie transportu. Informacje, jakie mogą być zakodowane w standardowy sposób w kodach 2D to np.: szczegółowy adres dostawy, waga i wymiary palety, kod trasy, informacje o towarach niebezpiecznych, kod usługi, dane odbiorcy, czy adres do zwrotu.

Głównym beneficjentem nowego rozwiązania są firmy transportowe, ale z takiej etykiety mogą, a nawet powinni korzystać wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw.

scan4transport grafika

Kod 2D umieszczony na standardowej etykiecie GS1 umożliwi dostęp do informacji zarówno w środowisku on-line – z wykorzystaniem standardu Digital Link jak i offline – dzięki standardowemu zapisu danych z wykorzystaniem Identyfikatorów Zastosowania (IZ).

Tego typu etykieta utworzona zgodnie z wytycznymi organizacji GS1, jest gotowym standardem wspierającym procesy pierwszej i ostatniej mili dzięki przechwytywaniu podstawowych informacji dotyczących całego procesu transportowego, co może wiązać się ze znaczną optymalizacją w łańcuchu dostaw u wszystkich partnerów korzystających ze standardu.

Film ma dodane polskie napisy, należy je włączyć bezpośrednio w ustawieniach YouTube.

Jak wdrożyć nowy standard? Skontaktuj się z nami lub skorzystaj z przewodnika wdrożeniowego:

Implementation Guideline for encoding transport process informations

Scan4Transport - Driving digital capability in the transport process

Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) w TSL

Wykorzystując standardy komunikacyjne GS1, przedsiębiorstwa z branży TSL mogą ustandaryzować informacje i zautomatyzować ich odbiór. Uzyskują w ten sposób więcej czasu na wykorzystywanie informacji niż na jej otrzymywanie.
Standardy komunikacyjne GS1 EDI wykorzystują identyfikatory GS1 (GTIN, GLN, SSCC, GSIN, GINC) do jednoznacznej identyfikacji produktów, jednostek logistycznych, wysyłek, przesyłek, a także partnerów handlowych. Zapewniają one bezproblemową wymianę informacji między przedsiębiorstwami, niezależnie od branży i sektora oraz miejsca na świecie. GS1 EDI obejmuje dwa uzupełniające się standardy: GS1 EANCOM oraz GS1 XML. Umożliwiają one uzyskanie bezpośredniego powiązania fizycznego przepływu towarów lub usług z dotyczącymi tego przepływu informacjami.

Poniższy schemat przedstawia przykładowy scenariusz biznesowy, uwzględniający wymianę komunikatów elektronicznych pomiędzy nadawcą (np. producentem), odbiorcą (np. siecią handlową) oraz operatorem logistycznym logistyki kontraktowej (magazynowanie i dystrybucja) i przewoźnikiem (podwykonawcą) realizującym transport:

edi tsl

W Polsce uzgadnianiem i ujednolicaniem postaci komunikatów EDI stosowanych między dostawcami a odbiorcami, np. sieciami handlowymi, zajmuje się grupa robocza ds. EDI. Zapraszamy do zapoznania się z wypracowanymi przez grupę roboczą komunikatami elektronicznymi.


Zapoznaj się z najnowszym wdrożeniem komunikatów transportowych w Grupie Raben oraz z przewodnikiem wdrożenia komuniaktu "Instrukcje transportowe" opartego na standardzie GS1/XML v.3.01.

Pobierz case>>

Pobierz przewodnik>>

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem komunikatów transportowych oferujemy pomoc w zakresie ich przygotowania wraz z:

 • interpretacją zakresu i struktury,
 • identyfikacją poszczególnyuch sekcji dokumentu z uwzględnieniem identyfikatorów GS1,
 • weryfikacją ich poprawności.

Identyfikatory GS1 dla TSL

Wykorzystując globalne identyfikatory GS1 jako podstawę swoich działań i usług przedsiębiorstwa transportowe mogą standaryzować informacje i zautomatyzować ich odbiór. Standardy GS1 wspierają firmy transportowe w rozwoju i rozszerzaniu oferty swoich usług oraz pozwalają na osiągnięcie istotnych korzyści na skutek głębszej integracji w łańcuchu dostaw oraz zwiększonej niezawodności czynności transportowych i śledzenia dostaw.

identyfikatory transportowe

Do globalnych identyfikatorów z powodzeniem wykorzystywanych między innymi w branży transportu i logistyki zalicza się:
Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC)
Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN)
Globalny Numer Identyfikacji Przesyłki (GINC)
Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI)
Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobów (GIAI)
Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN)

Poznaj struktury wszystkich identyfikatorów GS1.

Standardy GS1 dla rynku KEP

Zgodnie z rekomendacją Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) do oznaczania międzynarodowych przesyłek paczkowych firmy z sektora KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) powinny wykorzystywać numer SSCC (Seryjny Numer Jednostki Logistycznej) będący jednym ze standardów identyfikacyjnych GS1. SSCC ma być wspólnym elementem, jednoznacznie identyfikującym daną przesyłkę paczkową, niezależnie od operatora.

Standaryzacja oznaczeń paczkowych ma przede wszystkim doprowadzić do obniżenia kosztów przesyłek międzynarodowych, a także zapewnić pełną przejrzystość w łańcuchu dostaw oraz skrócenie czasu dostawy. Korzyści te są kluczowe z punktu widzenia klientów, w szczególności w aspekcie dynamicznie rozwijającego się globalnie rynku e-commerce.

Standardy GS1 dla swoich przesyłek wdrożyła już kilka lat temu Poczta Polska. Na wszystkich paczkach i przesyłkach rejestrowanych widnieje etykietka z jednoznacznym w skali świata identyfikatorem SSCC, prezentowanym w kodzie kreskowym GS1-128. Zapoznaj się z wdrożeniem>>

Masz pytania, wątpliwości? Skontaktuj się z nami:

Agata Horzela
Menedżer ds. standardów GS1 w TSL

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Najnowsze wdrożenie EDI w TSL

Oszczędność czasu i eliminacja błędów, czyli bezproblemowe wprowadzenie jednolitego standardu wymiany danych GS1 XML w branży transportowej.

Pobierz case>>

Zapoznaj się z najnowszym business casem - standaryzacja komunikatów transportowych firmy Maspex z operatorem logistycznym PEKAES

Pobierz case>>

Wdrożenie komunikatów transportowych w Grupie Raben

Pobierz case>>

Przewodnik wdrożenia komuniaktu "Instrukcje transportowe" oparty na standardzie GS1/XML v.3.01

Pobierz przewodnik>>

Przewodnik wdrożenia komunikatu "Statusy transportowe" oparty na standardzie GS1/XML v.3.01.

Pobierz przewodnik>>

Więcej informacji

 

Standrady GS1 w TSL - ulotka


Standardy GS1 w TSL - przykłady wdrożeń


Optymalizacja transportu intermodalnego z wykorzystaniem standardów GS1

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Newsletter

Bądź na bieżąco z kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o webinariach, szkoleniach, konferencjach i nowościach z branży.

Klikając "zapisz się" wyrażasz zgodę na otrzymywanie od GS1 Polska informacji marketingowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i  może zostać cofnięte. Klauzula obowiązku informacyjnego

Nasi partnerzy

A2 Customer Care sp. z o.o.
Publicis Commerce
DiCentral Gmbh
Checkpoint Systems (CEE) Sp. z o.o.
Gama System Polska Sp. z o.o.
Zebra Technologies Corporation
Talkin’Things
Sente
SoftwareStudio
Logopak East Sp. z o.o.
Kreski Sp.J. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki
ELECTRONIC DATA TRANSFER (EDT)
Pagero
Comarch S.A
Syndigo
Markant AG
Infinite sp. z o.o.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
HIT - Kody Kreskowe Sp.J.
HADATAP Sp. z o.o.
Brandbank (Poland) Sp. z o.o.
Optidata Sp. z o.o.
JANTAR Sp. z o.o.
IBCS POLAND Sp. z o.o.
EDISON S.A.
DataConsult S.A.
Data Interchange Sp. z o.o.

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych, funkcjonalnych. Dowiedz się więcej tutaj